Formularz rejestracji przeznaczony jest wyłącznie dla partnerów handlowych AB SA. Firmy, które pragną nawiązać z nami współpracę, prosimy o zapoznanie się z warunkami współpracy na http://www.ab.pl/.

Uwaga
Jeśli posiadają Państwo uprawnienia administracyjne (zakładanie adresów) w naszym sytemie, zamiast wypełniania poniższego formularza, mogą Państwo skorzystać z prostszej opcji Dodaj Użytkownika (menu Administracja -> Użytkownicy).


W celu uzyskania dostępu do serwisu AB Online prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZE UWAGI

  • wypełnienie pól zaznaczonych na czerwono jest obowiązkowe;
  • pola kod klienta, numer faktury oraz pierwszy indeks z faktury służą do automatycznego rozpoznawania klienta. Prosimy o ich uważne wpisanie, zgodnie z dowolną fakturą z AB SA wystawioną po roku 2000;
  • pole Kod klienta należy wypełnić zgodnie z polem 'NABYWCA' (8 cyfrowa liczba) na fakturze AB SA;
  • pole Numer faktury należy wypełnić zgodnie z polem 'NR' w nagłówku faktury (np. JAA01234);
  • pole Pierwszy indeks należy wypełnić zgodnie z polem 'indeks' z pierwszej linii wybranej faktury (np. OSMICW80004). Indeksy zawsze zaczynają się od litery;
  • prosimy wybrać Identyfikator użytkownika (inaczej 'login') nie krótszy niż 4 znaki i nie dłuższy niż 10 znaków;
  • w polu Identyfikator użytkownika nie należy stosować spacji i znaków specjalnych;
  • po akceptacji Państwa zgłoszenia hasło dostępu zostanie nadane automatycznie przez system rejestracji i przesłane na adres e-mail podany w poniższym formularzu, dlatego prosimy o bardzo uważne wpisanie adresu email;
  • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każda osoba ma prawo wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych. Zatwierdzając powyższy formularz, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych firmy AB SA.